Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts ARO. APRO
11 Ashley 1968 19681995FRA 6.5 1572.7 1580.6
23 Philip 1941 19411748FRA 5.5 1517.6 1593.1
34 Tom 1908 19081661FRA 4.0 1611.4 1617.8
45 Vittorio 1727 17271610FRA 3.5 1610.3 1656.1
56 Matthias 1561 15611512FRA 3.0 1562.3 1597.7
67 Punit 1442 14421633FRA 3.0 1439.8 1479.5
78 Krishna 1420 14201489FRA 2.5 1591.0 1660.0
812 Adarsh 1129 (W) 11291601FRA 2.0 1672.6 1710.5
99 Mike 1561 13231443FRA 2.0 1601.0 1620.0
1011 Wilder 1148 11481353FRA 1.0 1662.1 1599.4
1113 Senan 1515 15150FRA 1.0 1528.0 0.0
122 Mark 1945 (W) 19450FRA 1.0 1148.0 0.0
1310 Stelios 1307 (W) 13070FRA 0.0 1274.5 0.0
Tie Break legend:
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents